Persono Dijital İK Yönetim Sistemi

Performans Değerlendirme, işletmenin stratejik, taktiksel ve operasyonel amaçlarını gerçekleştirmesinde, çalışanların işin nitelik ve gereklerini yerine getirmek için gösterdikleri tüm çabaların değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle Performans Değerlendirmesi,  çalışanla yönetici arasında ortak bir çalışmaya, bilgi alışverişine, hem hatalar hem de başarılar açısından sorumluluğun paylaşılmasına, eğitim ve gelişmesine olanak sağlayan dinamik bir sistemdir. Geliştirdiğimiz Performans Yönetim Sistemi Yazılımı, 360 dereceye kadar bakış açısıyla değerlendirme olanağı sunmaktadır. İşletmeler ihtiyaçları doğrultusunda 90 derece yöneticisinin, 180 derece yöneticisi ve kendisinin, 270 derece yöneticisi, kendisi ve aynı seviyedeki çalışma arkadaşının, 360 derece ile yöneticisi, kendisi, aynı seviyedeki çalışma arkadaşı ve altının katılımıyla değerlendirme gerçekleştirilebilir.

Persono Performans Yönetim Sistemi’ nde çalışan sayısı ve değerlendirme dönemi sınırı bulunmamaktadır.  Dolayısıyla yıl boyunca tüm çalışanlarınız için sınırsız değerlendirme yapabilirsiniz. 

Özellikler

 • 90, 180, 270 ve 360 derece performans değerlendirmesi yapabilirsiniz.
 • Yetkinlik, hedef yada yetkinlik + hedef bazlı, geri bildirim özellikli performans değerlendirme yapabilirsiniz.
 • Bölüm yöneticileriniz, birim yöneticileriniz ve çalışanlarınız kendisi için özel oluşturulmuş ekranlardan giriş yaparak performans sürecini takip edebilir, yardımcı roller alabilir, böylece zamanınız size kalır.
 • Tanımlayacağınız yetkilerle, eşleştirme ve hedef atamalarının, bölüm ve birim sorumluları tarafından sizin yerinize oluşturmalarını sağlayabilirsiniz.
 • Çok dilli yapısı sayesinde her çalışan sistemi tercih ettiği dilde kullanabilir.
 • Çalışanlarınız mobil cihazlar üzerinden de performans değerlendirme süreçlerini yönetebilirler.
 • Kurumunuza ait tüm verileri Excel ortamından toplu olarak içeri alabilirsiniz. Uygulamada yer alan raporları, listeleri ve tüm verileri dışarı aktarabilirsiniz.
 • Satış hedefleri gibi tüm sayısal hedef ve gerçekleşen değerlerini de toplu olarak içeri aktarabilir, performans değerlendirme sürecinizde kullanabilirsiniz.
 • Firmanıza ait yetkinlik şablonları oluşturarak yetkinlik formlarında kullanabilirsiniz.
 • Performans değerlendirme süreciniz başladıktan sonra, değişiklik yapmanız gereken bir durum gerçekleşirse, süreci durdurabilir ve gerekli düzenlemelerinizi yaptıktan sonra sürecinizi kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.
 • Değerlendirme sürecinizde oluşan çalışan, bölüm ve yetkinlik bazında ortalama puanlar, tamamlanma ve bekleyen değerlendirme oranları gibi tüm verilere, yönetim panelinde yer alan grafiklerle anlık olarak ulaşabilirsiniz.
 • Performans değerlendirme süreciniz tamamlandıktan sonra, raporları özet ve detay rapor olarak tek tek yada toplu olarak PDF formatında alabilirsiniz. Yetki vermeniz durumunda çalışanlarınız da kendi ekranlarından özet raporlarını görüntüleyebilirler.
 • Çalışan bazında, beklenen ve gerçekleşen hedef performansları görüntüleyebilirsiniz.
 • Dönem bazında veya bölüm bazında yetkinlik puanlarının dağılımını görüntüleyebilir, buradan yola çıkarak alınması gereken eğitim aksiyonlarını belirleyebilirsiniz.
 • Dönem bazında gerçekleşen değerlendirme sonuçlarını raporlayabileceğiniz gibi, bölüm bazında gerçekleşen yetkinlik , hedef ve toplam puan ortalamaları ile her çalışanın bölüm ortalamasından sapma oranlarını da raporlayabilirsiniz.
 • Yıllık lisans kiralama modeliyle sunduğumuz Persono Performans Yönetim Sistemi ürünümüzde, çalışan sayısı ve değerlendirme dönemi sınırı bulunmamaktadır. Dolayısıyla yıl boyunca tüm çalışanlarınız için sınırsız değerlendirme yapabilirsiniz.
 • Kurumunuza ait organizasyon yapısını dinamik olarak tanımlayabilir, sınırsız hıyerarşik yapı belirleyebilirsiniz.
 • Kurumunuz çalışanlarına yönelik memnuniyet anketleri düzenleyebilir ve sonuçları online olarak izleyerek raporlayabilirsiniz.
 • Performans döneminizdeki Beklenti Seviyeleri ve Kaynak Ağırlık Oranlarını her değerlendirme dönemi için kendiniz belirleyebilir, isterseniz beklenti seviyeleri , yetkinlik ve hedef ağırlık oranlarını bölüm baznda da tanımlayabilirsiniz.
 • Hedefleri kurumsal strateji ve performans hedeflerinize bağlı olarak tanımlayabilir, böylece temel düzeyde kurumsal performans sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.
 • Değerlendirmeler sonrası bölüm yöneticileriniz, üst yöneticiler veya insan kaynakları yöneticileri çalışana ait kariyer planı, yedekleme planı, kişisel gelişim ihtiyaçları ve eğitim ihtiyaçları konularında değerlendirmeler yapabilirler.
 • Çalışanlar sistemi kullanarak gelişim alanlarına ait eğitim taleplerini, kariyer beklentilerini ve görüşlerini bildirebilirler. Aynı şekilde yöneticiler de çalışanları için gelişim kayıtları ve görüşler bildirerek çalışanın kariyer gelişimine katkıda bulunabilmektedirler.

Daha fazla bilgi için lütfen Persono Dijital İK Yönetim Sistemi tanıtım sitemizi ziyaret ediniz.