Her şeyin dijital ortama kaydığı günümüzde, oluşturulan ve tüketilen veri her geçen gün artmaktadır.  Verinin yaşam döngüsündeki her durumu çok kritik öneme sahiptir. Biriken devasa boyuttaki veriyi işleyebilmek için klasik sorgulama ve programlama metodları yetersiz kalmaktadır.

NoSQL kavramı, yıllardır bilişim dünyasında vazgeçilmez bir yere sahip olan ilişkisel veritabanı sistemlerine (RDBMS) alternatif olarak ortaya çıkan, aslen internetin gün geçtikçe artan verisini depolayabilmek ve yüksek trafiğe sahip sistemlerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla ortaya çıkmış yatay olarak ölçeklendirilebilen sistemlere verilen genel addır.

Volitek olarak kendi geliştirdiğimiz ve danışmanlığını yaptığımız büyük projelerdeki tecrübelerimizi müşterilerimizle paylaşıyoruz.

Yetkinliklerimiz;

  • MongoDB
  • CouchBase
  • MySQL
  • ElasticSearch
  • Redis

NoSQL, BigData ve cluster mimarilerle ilgili detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.